sportbelijning
sport belijning

 

Sportbelijningen:

Overige belijningen:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Infill kunstgras voetbalvelden

Door de gezondheid en milieu (micro-plastic) discussie rondom kunstgrasvoetbalvelden zijn de Non-infill kunstgrasvelden in opkomst.

Non infill kunstgras of kunstgras zonder instrooimaterialen. De non staat voor: instrooi granulaat is niet nodig of niet aanwezig. Tegenwoordig moet als alles in het engels dus vandaar de tern non infill, wat staat voor ""geen instrooi granulaten"".

De non-infill kunstgrasvelden worden verkocht onder de noemer: de nieuwe generatie kunstgrasvelden. Maar is dit ook zo? Met deze web-pagina geven wij als www.sportbelijning.nl de technische en praktijk voor en nadelen van de non-infill kunstgrasvelden en de uitgevoerde pilots zodat kennis over dit onderwerp met elkaar gedeeld worden. Ons doel is kennis uitwisseling en product verbetering. Indien u overgaat tot aankoop van dit product kunt u mogelijk deze informatie gebruiken voor het maken van een onderbouwde keuze. Wij raden aan om zelf de locaties te bekijken. We zien nu regelmatig dat de eigenaar, beheerder, gebruiker, en de politiek keuzes maak op basis van papier. Wij pleiten er voor om deze keuze te maken op basis van papier en praktijk ervaringen.

maatvoering penaltystip voetbal

 

Locatie Non infill Kunstgrasvelden pilots

Hierbij een overzicht van de in 2018 aangebrachte en nog aan te brengen Non-infill velden in Nederland.

  • Hoofddorp:voetbalvereniging SV Hoofddorp, geweven non-fill kunstgrasveld, voetbalveld bijveld uitgevoerd april 2018;
  • Oss:voetbalvereniging Oss'20 getufte non-fill kunstgrasmat uitgevoerd zomer 2018 ;
  • Amersfoort:voetbalvereniging ASC Nieuwland 40 x 50 m kunstgrasveld uitgeveord zomer 2018;
  • Oss:voetbalvereniging Oss'20, voetbal wedstrijd bijveld, kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018;
  • Wijbosch:voetbalvereniging Wijbosch Eerde Combinatie, voetbal wedstrijd bijveld, kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018;
  • Schijndel:voetbalvereniging SV Avanti'31, voetbal wedstrijd bijveld, kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018;
  • Amsterdam: voetbal wedstrijd bijveld,""nu in aanleg"";

 

Normen en proces van NOCNSF sportaccommodatie handboek

  • De handhaving van de kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties, inclusief de velden, is een verantwoordelijkheid van de nationale overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF. Alle standaarden waaraan sportaccommodaties moeten voldoen in Nederland, zijn vastgelegd in het Handboek sportaccommodaties. Voor Non-infill voor de toepasing voetbal is de KNVB de bond. De KNVB staat alleen toe dat officiele voetbal wedstrijden worden gespeeld op kunstgrassystemen die zijn opgenomen op de Sportvloerenlijst. Non infill kunstgras velden stonden tot 2017 niet op deze lijst. Hier komen producten op die conform NOC&NSF procedure handboek en bijbehorende normen zijn goedgekeurd en in praktijk gestest.
  • Een Non infill veld heeft op een aantal onderdelen andere sportechnische eigenschappen dan een veld ingestrooid met een infill product. Daardat de vraag naar pilots groot is heeft de KNVB akkoord gegeven op het uitvoeren van een groot aantal pilots. Maar deze pilots zijn niet conform de afgesproken procedure van NOCNSF procedure handboek. De KNVB heeft daarvoor een op eigen initiatief een nieuwe norm gemaakt. ""KNVB versie 2017"" Deze norm is niet conform de normale procedure besproken in NOC&NSF werkgroep W6 Kunstgras. Hierdoor is het in onze ogen geen bewezen sportvloer. Bij akkoord KNVB hoeft dit helemaal geen probleem te zijn, maar het is wel een belangrijk feit om mee te nemen in uw overweging om een kunstgrasveld aan te kopen.;

 

Non-infill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

XXX.

 

XX

reparatie penaltystip rond

XX.

publicatie non infill

XX

Hierbij een link naar NOCNSF procedure handboek: Link kunstgras reparatie norm NOCNSF-KNVB2-19

 

 

XX

XX

bestekpost penaltystip

 

Gratis advies en beheer informatie over belijning sportvelden

Wij als sportbelijning.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking. Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geisoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt. Wij vinden als sportbelijning.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden. Alleen dan kan de branch groeien en daar waar mogelijk verbeteren. Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullinge neem dan contact met ons op!

 

maatvoering strafschop gebied voetbal